ZABAWY DYDAKTYCZNE

Zabawy dydaktyczne, bazując na potrzebie zabawy u dziecka, wywierają przede wszystkim wpływ na rozwój jego czynności umysłowych. Zabawy te zasadniczo różnią się tym od poprzednich, że o ile inicjatorem i organizatorem tamtych bywa samo dziecko, o tyle w zabawach dydaktycznych zwykle inspiratorem i organizatorem jest dorosły. To my wymyślamy tematy do tego rodzaju zabaw naszych dzieci, my, podpatrując ich zainteresowania i ich możliwości umysłowe – stosownie do wieku – staramy się zachęcić je co wysiłku umysłowego drogą jak najbardziej atrakcyjną. Tak więc każda zabawa dydaktyczna- jak sama nazwa wskazuje – zabawa ucząca, musi mieć jakiś cel dydaktyczny, a więc kształcący.

Ażeby ułatwić rodzicom robotę i dostarczyć im materiału do tego rodzaj i zabaw, pozwoliłam sobie umieścić tu przykładowo kilka, dla każdego wieku, zabaw z cennego zbioru „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli” Zofii Bogdanowicz”, oczywiście z pewnymi modyfikacjami niezbędnymi dla rodziców Są one ułożone wg grup wiekowych dzieci oraz wg grup zależnie od celu dydaktycznego. I tak w grapie pierwszej – mieszczą się zabawy, których przebieg wymaga od dzieci spostrzegania, zauważania różnych cech przedmiotów, w drugiej – zabawy, których celem jest utrwalanie pojęć i stosunków liczbowych, w trzeciej – zabawy, które wpływają na utrwalanie wiadomość dzieci o otoczeniu społecznym i przyrodniczym, wreszcie w czwartej znajdują się zabawy usprawniające i korygujące mowę dziecka.

Wszystkie one wymagają przeważnie uczestnictwa kilkorga dzieci, ale można też w ich zastępstwie dokooptować do takiej zabawy po prost i dorosłych. W związku z tym rodzajem zabaw dydaktycznych, których celem jest utrwalanie pojęć i stosunków liczbowych, warto zapamiętać, iż zakres znajomości liczb u dzieci w wieku przedszkolnym ma prawo ograniczać się do pierwszej dziesiątki. Nie znaczy to, że dzieci w tym wieku nie będą chciały i potrafiły zliczyć zbiorów przekraczających ten zakres. Jednak musimy sobie zdawać sprawę, że tzw. liczenie z pamięci do 20, czy zliczenie 20 konkretów (klocków, palców, ołówków itd.), to co innego niż umiejętność swobodnego i prawidłowego operowania liczebnością w różnych sytuacjach, a więc np. odejmowanie czy dodawanie, i to nie tylko posługując się konkretami, ale też i wykonując to działanie w myśli, przy pomocy wyobraźni.