Właściwości dziecka zależne od typu nerwowego

Zanim powiemy szczegółowiej o rozwoju psychiki dziecka w wieku przed szkolnym oraz o czynnikach środowiskowych i wychowawczych oddziaływających na ten rozwój, zatrzymajmy się na chwilę przy czynnikach, które nazwałam czynnikami biologicznymi.

Dziecko przychodząc na świat jest już ukształtowanym całościowo organizmem, jakkolwiek wszystkie funkcje tego organizmu nie działają od razi od pierwszych chwil jego życia. Wymagają dłuższego czasu, wymagaj , dojrzewania. Najważniejszym dla rozwoju życia psychicznego dziecka układem w jego organizmie jest układ nerwowy. Od właściwości tego układ: i zależy też w dużej mierze temperament dziecka, a więc zespół cech, które odnoszą się do aktywności psychoruchowej, szybkości i siły reakcji oraz mat 4 wpływ na dziedzinę emocjonalną i na formę jego społecznego zachowania się.

Powszechnie znany jest podział temperamentów, jeszcze od czasów starożytnych, na temperament sangwiniczny, choleryczny , flegmatyczny i melancholiczny. Sangwinik to typ silny, zrównoważony, żywy, choleryk – to typ silny, ale niezrównoważony, o wzmożonej pobudliwości flegmatyk – to typ silny i zrównoważony, ale powolny, melancholii – to typ słaby, o obniżonej pobudliwości. Oczywiście jest to podział bardzo schematyczny i osobowość naszego dziecka niekoniecznie musi odpowiadać całkowicie jednemu z tych czterech typów. Bywają, i te najczęściej spotykamy, typy mieszane, mające częściowo tylko te właściwości, które przypisuje się wymienionym czterem typom nerwowym.