Trochę danych porównawczych

Czy dzieci w wieku przedszkolnym są wszędzie takie same, czy ich rozwój fizyczny zarówno w naszym kraju, jak i w innych krajach jest jednakowy? Pierwsze zagadnienie omówimy korzystając z opracowań polskich naukowców, zajmujących się rozwojem fizycznym dziecka polskiego.

Porównanie wyników badań rozwoju fizycznego dziecka w okresie przed-szkolnym, wykonywanych w różnych rejonach naszego kraju zarówno w miastach, jak i na wsi, pozwala stwierdzić, że spotykamy się tu z dość dużymi różnicami. Przede wszystkim różnią się między sobą dzieci zamieszkujące miasta i wsie. Różnice te wypadają na korzyść dziecka miejskiego. Szczególnie duże różnice obserwuje się w wysokości ciała, i to gównie u dziewczynek.

Niezmiernie ważne dla kształtowania się postawy ciała dziecka jest przestrzeganie przez otoczenie dziecka przepisów higieny, mieszkania, ubioru, snu. Istotne jest zwłaszcza podłoże, na którym dziecko śpi. Powinno ono być proste i raczej twarde. Zapewnia to materac z włosia lub trawy. Nie podkładamy dziecku do spania żadnych miękkich becików czy poduszek, które powodują przegrzanie się dziecka i wpływają niekorzystnie na krzywizny kręgosłupa.

W każdym przypadku zauważenia przez rodziców odchyleń w postawie- należy zwrócić się z tym do lekarza, który ustali dalszy tok postępowania. Najskuteczniejszym sposobem wyrównywania odchyleń będzie zastosowanie ćwiczeń gimnastycznych, prowadzonych przez specjalistów. Zdaniem wielu badaczy zagadnień postawy odchylenia od prawidłowej postawy u dziecka przedszkolnego me występują często, a jeśli pojawiają się – to nie są one poważne i wyrównuje je gimnastyka korektywna.

Ponieważ budowa stopy stanowi obiekt specjalnej troski rodziców – poświęcimy temu problemowi nieco więcej uwagi.

Na pewno zapobieganie jest najwłaściwszym sposobem wałki z płaskostopiem. Zapewnia się to przede wszystkim przez umożliwienie mięśniom stopy swobodnej fizjologicznej pracy. Chodzenie boso po nierównym, naturalnym terenie (np. piasku) oraz noszenie prawidłowego obuwia.