Rrozwój sprawności ruchowych wg. specjalistów

Badania specjalistów wykazały, że w okresie przedszkolnym następuje intensywny rozwój sprawności ruchowych i doskonalenie techniki wykonywanych czynności. Ruchy stają się bardziej precyzyjne, ekonomiczne i celowe Każdy rok przynosi istotną różnicę w poziomie takich czynności, jak bieg, rzut, skok.

Najintensywniejsze przyrosty odbywają się jednak między 4 a 5 rokiem życia. Dziecko pięcioletnie wkracza pod względem sprawności mchowych w doskonały wiek przedszkolny lub ,,złoty wiek” dzieciństwa, jak to określa wielu badaczy Wypływa stąd praktyczny wniosek: trzeba moment ten wykorzystać, nie pozwolić mu umknąć. Jest to specjalnie ważne dla wychowawców przedszkolnych i rodziców. W tym okresie należy uczyć poprawności wykonywanych ruchów i działań, wzbogacać zainteresowania zabawami ruchowymi przez odpowiedni sprzęt, wyposażenie terenu i odpowiednią organizację zajęć. Ważne jest właściwe objaśnienie i instruowanie, aby dziecko naśladowało najlepsze wzory i nie zrażało się trudnościami technicznymi. Niewykorzystanie tego okresu u zdrowego dziecka, niestwarzanie mu bodźców do rozwoju ruchowego – może spowodować opóźnienie rozwoju sprawności w ogóle.

Często przewrażliwienie rodziców, obawy że dziecko się zmęczy lub spoci, lub zrobi sobie coś złego, jest przyczyną dalszej niezaradności życiowej i późnego opanowania sprawności w samoobsługi- waniu się. Bywa również i inaczej, wtedy kiedy stawia się przed dzieckiem zbyt wygórowane wymagania lub zbyt trudne technicznie zadania. W sytuacji takiej może powstać u dziecka zniechęcenie i obawa przed niepowodzeniem. Zarówno pierwsze, jak i drugie stanowisko nie jest dla rozwoju to, że dziecko nie panuje jeszcze nad swymi mchami. Tym bardziej nie potrafi ono łączyć kilku czynności razem. Dlatego też wszystkie zajęcia i czynności zabawowe powinny być w tym okresie proste i nieskomplikowane. Z tego te względu nie prowadzi się w tym wieku z dziećmi gimnastyki, a ćwiczenia mają charakter zabawy.