Postawa ciała

Postawa ciała to układ poszczególnych odcinków ciała zapewniający człowiekowi możliwość utrzymywania się w pozycji stojącej. Jej głównym elementem jest kręgosłup, jednak na postawę dała składa się jeszcze miednica, klatka piersiowa, kończyny. Dla przeciętnego obserwatora – postawa oznacza pewien sposób ,,trzymania się”. Jest to cecha indywidualna każdego z nas.

Często po sylwetce, po sposobie trzymania się poznajemy z daleka znajomego. Nie oznacza to jednak, że me można znaleźć jakichś ogólnych prawideł w ogromnej różnorodności postaw dała, pewnych typowych, czyli najczęściej spotykanych w określonej fazie rozwojowej postaw. Oczywiście pominiemy tu wpływ stanów psychicznych na postawę, choć wiemy, że taki związek zachodzi. Wiemy wszyscy, jak np. zmęczenie, przygnębienie, lęk wpływa na pogorszenie postawy. Człowiek w takich stanach pochyla się. kurczy, kuli. Odwrotnie – radość, dobre samopoczucie, chęć dobrego zaprezentowania się ..wyprostowuje’ postawę. Są to jednak raczej stany przemijające i na co dzień człowiek podświadomie trzyma się tak, jak mu jest najwygodniej, jak warunkuje mu to jego aparat mięśniowo-szkieletowy. Wiemy również i to, że u człowieka może wytworzyć się pewien nawyk trzymania się takiego lub innego. Ta możliwość,.wyrobienia” posta¬wy ma ogromne znaczenie wychowawcze. Przez odpowiednie poczynania bowiem można wypracować u dziecka właściwą dla jego wieku, czyli prawidłową postawę – poprawny sposób trzymania się.

Dobra postawa ma ogromne znaczenie dla zdrowia dziecka, istnieje bowiem ścisły związek między zdrowiem a postawą dała. Wady postawy występują znacznie częściej u osób o złym stanie zdrowia i odwrotnie – nieprawidłowa postawa wpływa niekorzystnie na działanie organizmu ludzkiego, obniża jego wydolność, sprawność, zwiększa zapadalność na niektóre choroby. Istnieje powiązanie między poszczególnymi wadami postawy i konkretnymi schorzeniami. Na przykład ogólne pogłębienie krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa powoduje niekorzystne warunki dla pracy mięśni klatki piersiowej, gorsze w związku z tym warunki przewietrzania płuc, bóle głowy, zaburzenia wzroku i słuchu; płaskostopie – bóle mięśni łydek i stopy przy chodzeniu; asymetrie – zaburzenia pracy serca i układu oddechowego) skrzywienia boczne kręgosłupa – nerwobóle itp.