OGÓLNE ZASADY HIGIENY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Chociaż przedszkolak jest już znacznie mniej wrażliwy na niektóre zakażenia niż dziecko w pierwszych trzech latach życia i błaha iniekcja katarowa nie grozi mu zaraz zapaleniem płuc, jak to było w wieku niemowlęcym, to jednak czystość stoi nadal na czele obowiązujących zasad higieny. Czystość w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc czystość osobista, czystość bielizny, ubrania, pościeli, mieszkania, podwórka, zabawek, pożywienia, powietrza itd.

Sprawą nie mniej ważną jest odpowiednio do wieku ułożony program dnia zapewniający wypoczynek, sen, a jednocześnie czas na odpowiednie do wieku gry i zabawy, rozwijające dziecko pod względem fizycznym i psychicznym.

Poważną rolę w zespole czynników, od których zależy rozwój i stan zdrowia dziecka, odgrywa również odżywianie. Aby umknąć błędów, w pielęgnowaniu dziecka, w porę uchwycić drobne
nawet nieprawidłowości, mogące prowadzić do poważniejszych zaburzeń w rozwoju i wywrzeć wpływ na stan zdrowia dziecka, niezbędna jest niezależnie od wizyt w poradni spowodowanych chorobą – systematyczna okresowa kontrola lekarska stanu zdrowia dziecka. Oceniając stan rozwoju dziecka, jego samopoczucie lekarz udziela dalszych wskazówek co do postępowania z nim,  żywienia, podawania witamin itp.