Ćwiczenia i ruch 5-latków

Przystępując do wprowadzenia dziecku 5-letniemu nowych elementów ruchu i nowych wymagań – trzeba zawsze jednak pamiętać, aby trudności techniczne, zwłaszcza w pierwszym okresie nauki, nie zniechęciły dziecka. Wszystkie rady i instrukcje, na które dziecko w tym okresie czeka – powinny być podawane żywo, dynamicznie, niemonotonnie. Szczególną wartość mają zabawy i ćwiczenia masowe, w których uczestniczy cała grupa: masowe biegi, przeskoki, rzuty, pełzanie, przekraczanie przynoszą dziecku ogromną radość.

Wśród dzieci 5-letnich zaznaczają się różnice indywidualne, wynikające ze zróżnicowania w rozwoju motorycznym oraz z odmienności upodobań i zainteresowań. Są dzieci sprawne, zręczne, zwinne. Są zaś i takie, które nie posiadają tych uzdolnień i z faktem tym trzeba się przy prowadzeniu ćwiczeń
liczyć.

W tym okresie życia zarysowują się również różnice w upodobaniach ruchowych chłopców i dziewczynek. Natężenie pobudliwości radiowej chłopców jest wyższe i w zakresie wielu umiejętności i sprawności mają om znaczną przewagę nad dziewczynkami. Dzięki samorzutnym zabawom wspinania, rzutów i wielu form przystosowanych do terenu, przyborów i innych okoliczności .
Badania specjalistów wykazały, że w okresie przedszkolnym następuje intensywny rozwój sprawności mchowych i doskonalenie techniki wykonywanych czynności. Ruchy stają się bardziej precyzyjne, ekonomiczne i celowe. Każdy rok przynosi istotną różnicę w poziomie takich czynności, jak bieg, rzut, skok.

Najintensywniejsze przyrosty odbywają się jednak między 4 a 5 rokiem żyda. Dziecko pięcioletnie wkracza pod względem sprawności ruchowych w „doskonały” wiek przedszkolny lub „złoty wiek” dzieciństwa, jak to określa wielu badaczy. Wypływa stąd praktyczny wniosek: trzeba moment ten wykorzystać, nie pozwolić mu umknąć. Jest to specjalnie ważne dla wychowawców przedszkolnych i rodziców. W tym okresie należy uczyć poprawności wykonywanych ruchów i działań, wzbogacać zainteresowania zabawami ruchowymi przez odpowiedni sprzęt, wyposażenie terenu i odpowiednią organizację zajęć. Ważne jest właściwe objaśnienie i instruowanie, aby dziecko naśladowało najlepsze wzory i nie zrażało się trudnościami technicznymi. Niewykorzystanie tego okresu u zdrowego dziecka, niestwarzanie mu bodźców do rozwoju ruchowego – może spowodować opóźnienie rozwoju sprawności w ogóle. Często przewrażliwienie rodziców, obawy że dziecko się zmęczy lub spod, lub zrobi sobie coś złego, jest przyczyną dalszej niezaradności życiowej i późnego opanowania sprawności w samoobsługiwaniu się. Bywa również i inaczej, wtedy kiedy stawia się przed dzieckiem zbyt wygórowane wymagania lub zbyt trudne technicznie zadania.

W sytuacji takiej może powstać u dziecka zniechęcenie i obawa przed niepowodzeniami. Zarówno pierwsze, jak i drugie stanowisko nie jest dla rozwoju dziecka korzystne. Niesłychanie ważne jest więc dla rozwoju sprawności ruchowej wypośrodkowane zarówno zakresu czynności, stopnia trudności, jak i wytworzenie odpowiedniej atmosfery wokół tego, co dziecko robi. Dziecko w wieku przedszkolnym może osiągnąć wysoki poziom sprawności ruchowej, jeśli będzie poddawane systematycznym ćwiczeniom odpowiednim dla jego rozwoju i odpowiadającym naturalnym zainteresowaniom i potrzebom dziecka.