ZABAWY DYDAKTYCZNE

Zabawy dydaktyczne, bazując na potrzebie zabawy u dziecka, wywierają przede wszystkim wpływ na rozwój jego czynności …

Read More

Zabawy tematyczne

Przez zabawy tematyczne, twórcze czy iluzyjne rozumie się zabawy, w których dziecko odgrywa jakąś rolę. W …

Read More

Zabawy konstrukcyjne

W przeciwieństwie do zabaw ruchowych – zabawy konstrukcyjne na ogół przebiegają w dużym skupieniu i spokoju …

Read More

Zabawy ruchowe

To te, w których głównym celem jest ćwiczenie sprawności fizycznej dziecka. Nie jest ono bez znaczenia …

Read More

DZIECKO ADOPTOWANE

A teraz kilka słów związanych z problemem dziecka przysposobionego rodzice adopcyjni mają często szczególny lęk …

Read More